Pwy sy’n tu ôl i’r Gwyrddion Ifanc Cymru

Mae’r holl swyddogaethau yn cael eu hethol yng Nghyfarfod Blynyddol Gwyrddion Ifanc Cymru Cyffredinol neu dewis gan y pwyllgor etholedig pryd ei angen.

Andrew creak – Cyd-Cynullydd

image

Mae Andrew yn ddyn 19 mlwydd oed Hoyw o Gaerffili ac yn Gynullydd Gwyrddion Ifanc Cymru, cangen ieuenctid y Blaid Werdd yng Nghymru. Mae o wedi byw yn Senghenydd ei holl fywyd. Daeth yn weithredol o fewn y Werddion y llynedd dwethaf ac ers hynny mae o wedi bod yn aelod sylfaenol o’r grŵp LGBTIQA +; Pride Gwyrdd. Mae Andrew yn ymarferol gyda gwleidyddiaeth, mynychu protestiadau fel ‘Caerdydd heb Diwylliant’ ac yn cefnogi Cadwraeth Gwern Y Domen a grŵp Cadwch Mynnydd Caerffili yn Werdd yn helpu i stopio Cynllun Datblygu Lleol Llafur.

Ramona Sharples – Cyd-Cynullydd

image

Mae Ramona yn fenyw 18 mlwydd oed yn astudio ei blwyddyn olaf o lefelau A yng Nghaerdydd ac yn bwriadu astudio gwleidyddiaeth ar lefel gradd pryfysgol. Mae hi’n teimlo’n angerddol i gael cymdeithas fwy Gwyrdd a fwy cyfartal sy’n angen ei ymdrechu i, ac mae’n gweld polisïau Gwyrdd fel rhai â potensial enfawr mewn gwlad sy’n mor gyfoethog yn amgylcheddol ac yn ddiwylliannol fel Cymru. Mae hi wedi byw yn Sir Benfro ei bywyd cyfan a daeth yn weithgar gyda’r Blaid Werdd y llynedd dwethaf.

James Ruff – Heb-Bortffoli

image

Ar hyn o bryd mae James yn y Brifysgol yn Aberystwyth. Mae o hefyd yn weithgar yn yr ardal gyda’r grwp Blaid Werdd lleol a’r Grŵp Gwyrddion Ifanc yn yr ardal.

Jack Govier – Heb-Bortffolio / Trysorydd

image

Mae Jack yn fyfyriwr Economeg a Gwleidyddiaeth yn ei 4edd flwyddyn ym Mhrifysgol Caeredin sy’n ystyried De-ddwyrain Cymru fel ei gartref. Mae o wedi bod yn aelod o’r Blaid Werdd ers 2013 ac ar hyn o bryd yn Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer y Blaid Werdd Cymru.

Keith Watts – Heb-Bortffolio

image

Mae Keith yn aelod o’r Blaid Werdd Caerdydd, hefyd mae o wedi bod yn ymgyrchu ochr yn ochr â Amelia Womack i gael hi ei hethol i’r Senedd eleni.