Am Gwyrddion Ifanc Cymru

Mae Gwyrddion Ifanc Cymru yn is-grŵp y Blaid Werdd Cymru a Lloegr dan 30 grŵp – Gwyrddion Ifanc. Os ydych o dan 30 ac yn aelod o’r Blaid Werdd Cymru a Lloegr rydych yn Gwyrdd Ifanc.
Mae’r Gwyrddion Ifanc Cymru yn is-grŵp sydd newydd gael ei chreu a bydd yn cefnogi Plaid Werdd Cymru a Plaid Werdd Lloegr a Gymru mewn Etholiadau ac ymgyrchoedd eraill; h.y #GwyrddMEWN – Byddwn hefyd yn cefnogi Gwyrddion Ifanc Cenedlaethol ar eu ymgyrchoedd fel eu hymgyrch Ewrop, #DwinGydarUE.